Egenprodusert boremaskin

/
KAMV laget borrmaskin med 4 spindler for å borre hull i utliggere…

1000 nye beddeblokker i produksjon

/
Da kom vi igang med ny serie på 1000 beddeblokker. Snart levert…

BasicTools i produksjon for Sivilforsvaret i Singapore

/
Nagling av fjærer til Basicrescuetools hos KAMV med Torleif Vi…